MALÎ TAKVİM (2013 Ekim)

 

2013 Yılı

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

 
İlk Tarih Son Tarih Konu
15.09.2013 07.10.2013 15 Ağustos - 14 Eylül 2013 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi (5510 s.K.4.m.1.f. (a) bendi) (Özel İşyerleri)
01.10.2013 07.10.2013 (15 Ağustos - 14 Eylül) / Ekim 2013 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi (5510 s.K.4.m.1.f. (a) bendi) (Resmi İşyerleri)
01.10.2013 09.10.2013 16-30 Eylül 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.10.2013 10.10.2013 16-30 Eylül 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
15.09.2013 14.10.2013 15 Ağustos - 14 Eylül 2013 Dönemine Ait Sosyal Güvelik Primlerinin Ödenmesi (5510 s.K.4.m.1.f. (a) bendi)
01.10.2013 21.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.10.2013 21.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.10.2013 21.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.10.2013 21.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.10.2013 21.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 23.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.10.2013 23.10.2013 Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01.10.2013 23.10.2013 Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.10.2013 23.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01.10.2013 24.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01.10.2013 24.10.2013 Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01.10.2013 24.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi (5510 s.K.4.m.1.f. (a) bendi) (Özel İşyerleri)
21.10.2013 25.10.2013 1-15 Ekim 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 28.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01.10.2013 28.10.2013 Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01.10.2013 28.10.2013 Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01.10.2013 28.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01.10.2013 28.10.2013 Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01.10.2013 28.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
21.10.2013 30.10.2013 1-15 Ekim 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.10.2013 31.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01.10.2013 31.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01.10.2013 31.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 31.10.2013 Eylül 2013 Dönemine Ait Sosyal Güvelik Primlerinin Ödenmesi (5510 s.K.4.m.1.f. (a) ve (b) bendi)
01.10.2013 31.10.2013 Esnaf Odası 2013 Yılı Aidatı 2. Taksit Ödemesi
01.10.2013 31.10.2013 Ticaret ve Sanayi Odaları 2013 Yılı Yıllık Aidat ve Munzam Aidat 2. Taksit Ödemesi
01.10.2013 31.10.2013 SMMM ve YMM Odaları 2013 Yılı Nispi Aidatı 2. Taksit Ödemesi